raneny.jpg

Raněný

Kresba křídou na papíře.
Velikost 21 x 30 cm - A4 (bez rámu).
Zobrazený rám je pouze ilustrativní.